1974 - קבוצת גדרון

תגובות (1)
הוספת תגובה
הויזליך עמרי....
לפני 12 חודשים
נוכחים: עומדים מימין נילי בו עזרא, נורית בן ישי, קטי אפרגן, עמרי הויזליך, שמעון לוי ז"ל, שורה שנייה ראשונה לא זכורה, ...
נוכחים: עומדים מימין נילי בו עזרא, נורית בן ישי, קטי אפרגן, עמרי הויזליך, שמעון לוי ז"ל, שורה שנייה ראשונה לא זכורה, מנחם אפריים עם הגיטרה, אבי סבח מעליו, רמי.