1984 - חג הקיבוץ 35

תגובות (1)
הוספת תגובה
אילנה קפלן...
לפני 12 חודשים
מימין: רוחלה קמינר, יויקה וניצן, רותם, רותי ליברזון, חוה וגדעון אברהם, מוסא, רבקה הוייזליך, רינה ברוך, לייזר הוייזליך וא...
מימין: רוחלה קמינר, יויקה וניצן, רותם, רותי ליברזון, חוה וגדעון אברהם, מוסא, רבקה הוייזליך, רינה ברוך, לייזר הוייזליך ואסיא נווה